Mezinárodní dětský folklorní festival
13. 6. - 17. 6. 2018
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Výsledková listina soutěže choreografií 21. ročníku

před 4 roky, 21.6.2014

Hodnocení mezinárodní poroty / The final resume - evaluation agreed upon by the jury

VĚNEČEK, Kunovice

Ocenění za příkladný vztah matka-dítě (jako 1. učitelky na světě) na základě práce se slovesným materiálem

Ensemble – VĚNEČEK from Kunovice: receives an award for exemplary mother-child relationship (as the first teacher in the world of child) on the work of the verbal material

OMLADINKA, Uherské Hradiště

Ocenění za zajímavé zpracování tématu „ptáčci“

Ensemble – OMLADINKA from Uherské Hradiště: receives an award for interestingly stage-processing of topic 'Birds'

DOLINEČKA II., Staré Město

Ocenění za působivé výtvarné zpracování námětu

Ensemble – DOLINEČKA II. from Staré Město: receives an award for impressive visual processing of theme

KUNOVJÁNEK, Kunovice

Ocenění za vytváření pozitivního vztahu k regionu a místním tradicím od nejútlejšího dětského věku

Ensemble – KUNOVJÁNEK from Kunovice: receives an award for creating a positive relationship to the region and local traditions, from early childhood

SEDMIKVÍTEK, Frenštát pod Radhoštěm

Ocenění za uplatnění nového námětu „strašidla“ na scéně a osobitost role „koše“

Ensemble – SEDMIKVÍTEK from Frenštát pod Radhoštěm: receives an award for applying the new theme "ghosts" on the scene and character role "basket"

MALÝ HANDRLÁČEK, Kunovice

Ocenění za bezprostřední projev dětí na scéně

Ensemble – MALÝ HANDRLÁČEK from Kunovice: receives an award for immediate expression of children on stage

DĚCKA Z KUNOVIC, Kunovice

Ocenění za komplexní zpracování námětu „na lúkách“

Ensemble – DĚCKA Z KUNOVIC from Kunovice: receives an award for comprehensive treatment of the theme "the meadows"

HANDRLÁČEK, Kunovice

Ocenění za skvělé zpracování a interpretaci chlapecké části choreografie „jezdci“

Ensemble – HANDRLÁČEK from Kunovice: receives an award for great processing and interpretation of the boys choreography 'Riders'

TASIMA, RUSKO

Ocenění za zprostředkování setkání s exotickou nanajskou kulturou

Ensemble – TASIMA from Russia: receives an award for facilitating meeting with exotic nanaj´s culture

SLEZANEK, Český Těšín

Ocenění za příkladný vztah a prezentaci tradiční lidové kultury svého regionu

Zvláštní ocenění malé sólistce Magdaleně Szemlové za osobitost své role na scéně

Ensemble – SLEZANEK from Český Těšín, CZ: receives an award for exemplary relationship and presentation of traditional folk culture of their region.

Special award for small soloist Magdalena Szemlové for personality for her role on the stage.

KUD OTON ŽUPANČIČ, SLOVINSKO

Ocenění za přesvědčivý vokální projev dívčí složky

Ensemble – KUD OTON ŽUPANČIČ from Slovinia: receives an award convincing vocal performance of girls´s part of ensemble

DOLINEČKA IV., Staré Město

Ocenění za působivé výtvarné zpracování stylizace lidového oděvu v pásmu „ševci“

Ensemble – DOLINEČKA IV. from Staré Město: receives an award for impressive visual processing of wording of folk costumes in the performance "cobblers"

NÁDIKÓ,  MAĎARSKO - Kalosca

Ocenění za komplexní autenticitu projevů tradiční kultury a vyváženost všech složek

Ensemble – NÁDIKÓ from Hungary: receives an award for complete authenticity expressions of traditional culture and balance of all components of performance

FIALKA, SLOVENSKO

Ocenění za hravé přenesení skutečného příběhu „ze Salaše“ na scénu a krojovou čistotu

Ensemble – FIALKA from Slovakia: receives an award for playful transferring real story "of Salaš' on the scene and costume purity

BRÎULEŢUL,  RUMUNSKO

Ocenění za dokonalé technické zpracování rumunského folkloru na scéně

Ensemble – BRÎULEŢUL from Romania: receives an award for perfect and  faultless technical processing of Romanian folklore on stage


LAUREÁT  „KUNOVSKÉHO LÉTA“  2014

Laureate of the 21st International Children's Festival „Kunovské summer“. International jury of choreography competition unanimously agreed and awarded two festival laureate:

Maďarský soubor Nádikó – Kalosca

Hungarian ensemble Nádikó from town Kalosca

Děcka z Kunovic – Kunovice

Children folklor ensemble Děcka z Kunovic

Pozvánka 2018

Program 2017

Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto" je spolufinancován Zlínským krajem.