Mezinárodní dětský folklorní festival
13. 6. - 17. 6. 2018
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Verbířská soutěž

před 2 roky, 10.4.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěžní přehlídku dětských verbířů z regionu Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko. Letošní soutěžní přehlídka se uskuteční v rámci Jízdy králů, v neděli 22. května 2016, ve 13:00 hodin, na Panském dvoře v Kunovicích. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou Mladí Burčáci, od 09.00 hodin v sále Slovácké bůdy v Kunovicích. Tato zkouška není povinná, pouze doporučená. Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán třemi slokami verbuňkové písně. Odborná porota bude hodnotit: a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu b) tanec (válaný, rychlý, úvratí)- náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty by neměly být zvláště u starších kategorií v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu. Vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku. Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a název verbuňku (včetně tóniny) a notového materiálu zasílejte na adresu: Jakub Tomala, Popovice 268, 68604; e-mail: kubala@centrum.cz Libor Habarta, Záchalupčí 952, 68604 Kunovice, e-mail: habarta.libor@seznam.cz Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2016 s uvedením písně a notových podkladů. Vítězové postupují do Národní soutěžní přehlídky "O nejlepšího dětského verbíře Slovácka" v Uherském Hradišti dne 18. 6. 2016, která se uskuteční v rámci 23. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu "Kunovské léto 2016". Vedle sólových verbířů zde proběhne, podobně jako v loňském roce, i soutěž ve skupinovém verbuňku bez rozdílu věku. Nejlepší sólisté se představí na MFF ve Strážnici 25. 6. 2016. Více informací o verbuňku naleznete na www.nulk.cz.


Pozvánka 2018

Program 2017

Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto" je spolufinancován Zlínským krajem.