Mezinárodní dětský folklorní festival
13. 6. - 17. 6. 2018
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Verbířská soutěž

před 2 roky, 10.4.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěžní přehlídku dětských verbířů z regionu Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko. Letošní soutěžní přehlídka se uskuteční v rámci Jízdy králů, v neděli 22. května 2016, ve 13:00 hodin, na Panském dvoře v Kunovicích. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou Mladí Burčáci, od 09.00 hodin v sále Slovácké bůdy v Kunovicích. Tato zkouška není povinná, pouze doporučená. Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán třemi slokami verbuňkové písně. Odborná porota bude hodnotit: a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu b) tanec (válaný, rychlý, úvratí)- náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty by neměly být zvláště u starších kategorií v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu. Vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku. Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a název verbuňku (včetně tóniny) a notového materiálu zasílejte na adresu: Jakub Tomala, Popovice 268, 68604; e-mail: kubala@centrum.cz Libor Habarta, Záchalupčí 952, 68604 Kunovice, e-mail: habarta.libor@seznam.cz Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2016 s uvedením písně a notových podkladů. Vítězové postupují do Národní soutěžní přehlídky "O nejlepšího dětského verbíře Slovácka" v Uherském Hradišti dne 18. 6. 2016, která se uskuteční v rámci 23. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu "Kunovské léto 2016". Vedle sólových verbířů zde proběhne, podobně jako v loňském roce, i soutěž ve skupinovém verbuňku bez rozdílu věku. Nejlepší sólisté se představí na MFF ve Strážnici 25. 6. 2016. Více informací o verbuňku naleznete na www.nulk.cz.


Program 2017:

  

  

  

Přijměte srdečné pozvání na pořady 
Kunovského léta

Středa 14. června 2017

09.00  
Zahájení Řezbářského sympozia, před radnicí, Kunovice


   Čtvrtek 15. června 2017

09.00

Řezbářské sympozium – otevřená dílna
před radnicí v Kunovicích

10.00

Roztančené náměstí s festivalovými dětmi,  Masarykovo nám., Uherské Hradiště

14.30

Dechové orchestry ZUŠ z Uherského Hradiště, Masarykovo nám., Uherské Hradiště

15.00  
Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště

15.15  
Přijetí hostů na radnici v Uherském Hradišti

16.00  
Slavnostní zahájení festivalu s představením souborů na Masarykově náměstí a v ulicích
Uherského Hradiště

      Pátek 16. června 2017

09.00  
Řezbářské sympozium – otevřená dílna 
před radnicí v Kunovicích

10.00  
Roztančené náměstí s taneční školou a aktivita pro děti
Masarykovo nám., Uherské Hradiště

10.00  
Taneční škola pro handicapované
Otrokovice

15.00    
Děti v akci – aktivní odpoledne pro festivalové děti
 
Kunovice

16.00  
Profilové vystoupení zahraničních souborů

Luhačovice

18.00  
Přijetí hostů v obřadní síni Panského dvora

Kunovice

20.00  
Slavnostní premiérový pořad folklorního souboru TECHNIK z Bratislavy, který se řadí mezi nejstarší soubory na Slovensku.
 
Areál Jízdy králů,  Kunovice
   Sobota 17. června 2017

08.00  
Svatojánský jarmark lidových řemesel

na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

09.00  
Pozvánka na festival

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

11.00    
Národní přehlídka dětských verbířů

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

 ​14.00 

   SVĚT DĚTÍ

dílničky s řemesly našich předků, Areál Jízdy králů, Kunovice

CHUŤOVKY S DECHOVKOU 

gastronomie a DH Boršičanka Antonína Koníčka  Areál Jízdy králů, Kunovice 

2. ročník

15.30    
„Naše děti ve stopách předků" – soutěžní pořad choreografií

Areál Jízdy králů,  Kunovice

18.00 

Dětské kočovné divadlo

Areál Jízdy králů, Kunovice

19.00    
Večerní překvapení
Koncert mladých hvězd českých pěveckých soutěží:  Barbora Mochowa, Adam MIŠÍK, Julián Záhorovský s kalelou Sabrage, 
Areál Jízdy králů,  Kunovice

22.00    
Slavnostní  ohňostroj  a večerní zábava

22.15

Country folk kapela Kanonýři

Areál Jízdy králů, Kunovice

      Neděle 18. června 2017

07.30  
Mše svatá za festivalové děti

Chrám Páně v Kunovicích

08.30  
Koncert duchovní písně 

Chrám Páně v Kunovicích

13.00    
Slavnostní průvod městem s vystoupením

před radnicí v Kunovicích

14.30

Vernisáž Řezbářského sympozia

Areál Jízdy králů, Kunovice

15.00   
Závěrečný galaprogram festivalu "RODINA JE GRUNT!"

Areál Jízdy králů, Kunovice

17.00    
„Loučení s Kunovským létem 2017“

– slavnostní ukončení festivalu
​Areál Jízdy králů, Kunovice

Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto" je spolufinancován Zlínským krajem.