Mezinárodní dětský folklorní festival
17. 6. - 21. 6. 2020
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Verbířská soutěž

před 4 roky, 10.4.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěžní přehlídku dětských verbířů z regionu Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko. Letošní soutěžní přehlídka se uskuteční v rámci Jízdy králů, v neděli 22. května 2016, ve 13:00 hodin, na Panském dvoře v Kunovicích. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou Mladí Burčáci, od 09.00 hodin v sále Slovácké bůdy v Kunovicích. Tato zkouška není povinná, pouze doporučená. Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán třemi slokami verbuňkové písně. Odborná porota bude hodnotit: a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu b) tanec (válaný, rychlý, úvratí)- náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty by neměly být zvláště u starších kategorií v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu. Vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku. Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a název verbuňku (včetně tóniny) a notového materiálu zasílejte na adresu: Jakub Tomala, Popovice 268, 68604; e-mail: kubala@centrum.cz Libor Habarta, Záchalupčí 952, 68604 Kunovice, e-mail: habarta.libor@seznam.cz Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2016 s uvedením písně a notových podkladů. Vítězové postupují do Národní soutěžní přehlídky "O nejlepšího dětského verbíře Slovácka" v Uherském Hradišti dne 18. 6. 2016, která se uskuteční v rámci 23. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu "Kunovské léto 2016". Vedle sólových verbířů zde proběhne, podobně jako v loňském roce, i soutěž ve skupinovém verbuňku bez rozdílu věku. Nejlepší sólisté se představí na MFF ve Strážnici 25. 6. 2016. Více informací o verbuňku naleznete na www.nulk.cz.


Pozvánka 2020

Program 2020

Připravujeme. / We are drawing up a next programme. 

Program 2019

Středa, 19. června 2019

10:00   Příjezd souborů 

Čtvrtek, 20. června 2019

16:00    Taneční pozdravy Zlínskému kraji, 
​              
Masarykovo náměstí, UH

Pátek, 21. června 2019

10:00    Roztančené náměstí, Masarykovo náměstí, UH

10:30    Oficiální zahájení, přijetí hostů na radnici,
              radnice Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí, UH

15:00    Sportovní zápolení souborů, hala, Kunovice

17:00    Taneční škola pro veřejnost, Kunovice

18:00    Přijetí hostů na radnici v Kunovicích,
              klenbový sál Panského dvora, Kunovice

19:00    Beseda u cimbálu, Areál Jízdy králů, Kunovice                          (AJK Kunovice)

20:30    ​SĽUK 70, slavnostní pořad k 70. výročí 
              
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu,
              Areál Jízdy králů, Kunovice ​

22:00   Večerní zábava a posezení u cimbálu, AJK Kunovice


Sobota, 22. června 2019

8:00     Svatojánský jarmark lidových řemesel a tradiční 
             gastronomie
, Masarykovo náměstí, UH

9:00     Pozvánka na festival s vystoupením souborů,                            Masarykovo náměstí, UH

10:00   Roztančené Luhačovice se zahraničními soubory,                    Lázně Luhačovice

10:30   Národní přehlídka dětských verbířů,                                           Masarykovo náměstí, UH

12:00   Zábavný a naučný koutek pro děti, 
             Areál Jízdy králů, Kunovice 

12:00   Gulášfest s mezinárodní účastí, AJK Kunovice

15:00   LETEM SVĚTEM, soutěžní pořad choreografií souborů
             věnovaný 100. narozeninám cestovatele Miroslava
​             Zikmunda
, Areál Jízdy králů, Kunovice 

19:00    Večerní muzicírování s kapelou Fata Morgána,
              Areál Jízdy králů, Kunovice 

21:00   KYTICE Bohuslava Martinů, slavnostní pořad
             tanečního souboru Hradišťan, Filharmonie
             Bohuslava Martinů, pěveckých sborů a sólistů
,                          Areál Jízdy králů, Kunovice 

22:30   Slavnostní ohňostroj, AJK Kunovice

22:45   Večerní muzicírování, AJK Kunovice


Neděle, 23. června 2019

09:00     Mše svatá za festivalové děti,                 
               Kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice

10:00     Krátký koncert duchovní písně,                                                    Kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice

10:15     Slavnostní průvod Božího Těla, Kunovice
               Vystoupení souborů během průvodu, Kunovice        

15:00    Vzpomínkový akt a křest reedici knihy BOSÁ LÉTA
              Fanka Jilíka s původními ilustracemi Františka 
              Bezděka
, Areál Jízdy králů, Kunovice ​

15:15    KDE JSME DOMA... závěrečný galaprogram,                                Areál Jízdy králů, Kunovice ​

17:00    Loučení s Kunovským létem 2019,                                               slavnostní ukončení festivalu, AJK Kunovice

Změna programu vyhrazena.

Ročník 2019 - ke stažení: