20. – 23. ČERVNA 2024

Kunovské léto bylo a zůstává stále aktivitou hlavně o dětech a pro děti. Aktivity Kunovského léta vytvářejí přirozenou a atraktivní platformu pro setkání dětí a mládeže, předávání zkušeností a zdokonalování dovedností a schopností v zájmové umělecké oblasti, tradic a folkloru. Programová skladba si všímá tradičních hodnot a snaží se ukazovat cesty k smysluplnému a hodnotnému využití času s dětmi a mládeží, ale i s dospělými či seniory v běžném životě, kterými obohacujeme a naplňujeme všední každodennost.

Hlavní cílem festivalu Kunovské léto je péče, pěstování a zprostředkování podoby tradic k nejmladší generaci, znalosti o způsob práce s nejmenšími až do dospívající generaci, posilování jejich všeobecného povědomí o kulturních hodnotách, podpoření kreativity, tradiční rukodělné výroby a řemesel, do nichž jsou zapojeni. Smyslem projektu je obecné kultivování osobnosti od útlého věku, zaujetí „pro dobrou věc“, aktivní vtáhnutí do děje, motivace k tomu, abychom dokázali přirozeně vnímat lokální patriotismus, uvědomovali si hodnoty regionální a národní kultury ve své komplexnosti a dokázali z ní čerpat i v rámci běžných činností, ve škole a mimo ni.

Projekt je založen na tvořivé prezentaci práce dětských a mladých kolektivů, těch zkušených, ale i těch, které zde získávají inspiraci pro rozvoj vlastích tvůrčích cest.

Zaměřili jsme se na posilování kvality uměleckého, pedagogického i odborného vedení souborů. Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do náplně vzdělávání mateřských a základních škol. Tím se snažíme působit na rozšiřování poznání dětí v této oblasti života, na jakousi aktivizaci jejich přístupu k tradicím lidové kultury kraje, ve kterém se narodily, kde mají svůj domov a kde žijí.

 

Program festivalu ke stažení