Co náš letos čeká v programu?

21. – 23. ČERVNA 2024 

 

Kreativní a interaktivní tzv. výchovné koncerty s taneční školičkou, pěvecké a pohybové workshopy se špičkovými lektory pro zájemce z řad vedoucích souborů i veřejnosti, tvůrčí rukodělné workshopy v rámci tradičního jarmarku s dílničkami pro děti i dospělé – letos zaměřené na modrotiskovou technologii se Strážnickým modrotiskem a na drobnou tvorbu ze dřeva, textilu, hlíny a přírodnin s folklorní tematikou s Charitou. Samozřejmě i s prodejem jejich výrobků, včetně tvorby terapeutické dílny.

 Dětský pořad je poctou osobnosti Fanka Jilíka (4.7.1914–31.5.1994) k jeho kulatým životním datům. Ne každé obci se poštěstí, že má vlastního autora, který se ve svém literárním díle věnoval tradicím Kunovic. Fanek Jilík, absolvent Mistrovské školy knihvazačské v Uh. Hradišti, se po letech tovaryšského putování po Čechách i Moravě a po bohémských letech strávených v Praze vrátil po roce 1950 do rodných Kunovic, které se staly celoživotní inspirací jeho literární tvorby. Sbírka básní Z Moravěnky, knihy povídek Děcka a Tajemství lásky, romány Bosá léta, Komu se zelení a Hesla na vratech, zfilmovaný pod názvem O moravské zemi, řada povídek a fejetonů publikovaných v tisku jsou výpovědí o životě dětí i dospělých na Slovácku, o jejich radostech i starostech, o světě, v němž obyčeje propojují člověka s jeho předky a příroda a vše v ní je hodno nejvyšší úcty. Pořad průvodním slovem doprovodí herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil.

Očekávaná je prezentace slováckého verbuňku malých a mladých interpretů verbuňku, významného fenoménu zapsaného na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO v podání nejlepších mladých tanečníků roku 2024. Chlapci byli připravováni na regionální kola přehlídky dětského verbuňku ve všech subregionech. Národní přehlídka dětských verbířů je vyvrcholením, kde se představí přes 40 zpěváků a tanečníků z jednotlivých subregionů Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko, Podluží, Kyjovsko, Horňácko, hanácké Slovácko. Porota národní přehlídky je vždy složená z tanečníků a lektorů slováckého verbuňku, účastníků a vítězů soutěží dospělých verbířů ve svých regionech či na MFF Strážnice. Jedná se o mimořádnou kulturní akci, která má soutěžní charakter a každoročně je reprezentativní vrcholnou příležitostí, ale také integračním prvkem, vytvářející kulturní společenství regionů. Ti nejlepší verbíři se představí na přehlídce dospělých verbířů na MFF Strážnice.

Poprvé v historii se jeden z pořadů zaměřuje na práci mladé generace v obcích v rámci hodové tradice. Setkání mládí v pořadu FENOMÉN CHASA upozorňuje na významný moment v kulturním životě obcí a měst našeho regionu, prezentuje kulturní prvek zapsaný na Seznam kulturního dědictví Zlínského kraje a na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Hodové chasy se představí choreografiemi i scénkami, které jsou symbolickou ukázkou hodové tradice. Jsou to HODOVÉ CHASY: Babice, Hluk, Kunovice,

Mařatice, Ořechov, Staré Město, Topolná a s nimi Dechová hudba Topolanka, Dechová hudba Nedakoňanka, Staroměstská kapela, Po-hodová cimbálová muzika, CM VITAJ a CM H*L*U*K a další.

Jako vždy bude páteční večer věnovaný vzorům – kterým letos bude soubor Technik z Bratislavy. V pořadu Věnováno Vám se představí s programem k 70. výročí souboru, kdy se započalo s vytvářením jejich identity, která je spojená s kultivováním kolektivní paměti, se zachováním a rozvíjením lokálních specifik jednotlivých tradičních projevů oblastí Slovenska. Vysokoškolský umělecký kolektiv Slovenské technické univerzity Bratislava patří mezi špičkové soubory své země. Je považován za ambasadora slovenské tradiční lidové kultury. Pořad, s nímž se v Kunovicích představí, byl vytvořen k 70. výročí souboru pod vedením ředitelky a umělecké vedoucí souboru Ľubice Meškové, vedoucího lidové hudby Štefana Moloty, primáše Pavola Gumana, vedoucí dívčí pěvecké skupiny Mirky Záhumenské, tanečních pedagogů – Adely Any Loebl, Jaroslava Loebla a manažerky Lenky Šmihulové.

Rychlé kontakty:

Tereza Bek, programová vedoucí festivalu
Tel.: +420 775 086 333
E-mail: habartova.tereza@seznam.cz

Libor Habarta, organizační ředitel festivalu
Tel.: +420 775 084 333
E-mail: habarta.libor@seznam.cz

Marta Polášková, tajemník festivalu
Tel.: +420 604 752 044

GDPR Ochrana osobních údajů

 Stránky s radostí vytvořili Jaroslav a Magda Malí www.synergy-marketing.cz