FOLKLOR DO ŠKOL

Pátek 21. června 2024, 10.00 – 11.30    

 

Folklor do škol, tvůrčí setkání s povídáním o tradicích a taneční školičkou s ukázkou lidových tanců.

Stále více je apelující potřeba péče o místní a regionální tradice jako základního stavebního prvku při formování člověka, který si umí vážit historie naší země a odkazu minulosti. Tato aktivita je založena na tvořivé prezentaci práce dětských a mladých kolektivů s interaktivním zapojením dalších dětí ve školách.

Naší velkou snahou je přirozeným způsobem začlenit regionální tradice lidové kultury do vzdělávací a učící se náplně v mateřských a základních školách. Snažíme se působit na vnímání dětí, schopnosti rozšiřování poznání dětí a aktivizaci v oblasti tradiční lidové kultury, na posilování hodnot a jedinečností místa, kde se narodily a kde mají svůj domov.

Folklorní zájem jako součást našeho kulturního dědictví a bohatství přináší několik významných základních hodnot:

 pomáhá stavět kulturní identitu dítěte,

vytváří pevný a odpovědný vztah k místu, kde má svůj domov,

stává se prostředkem k poznání celonárodní kultury i kultur cizích a tím formuje národní hrdost a úctu k rodné zemi.

 

Program festivalu ke stažení