VĚNOVANÉ VÁM, Technik Bratislava

Pátek 21. června 2024, 20.00 – 21.30    

 

Věnované Vám, Technik Bratislava, slavnostní pořad k 70. výročí vysokoškolského uměleckého souboru
Areál Jízdy králů Kunovice

Jako vždy bude páteční večer věnovaný velkým vzorům a atraktivním vystoupením hudebních a tanečních těles z území České a Slovenské republiky. Letos to bude soubor Technik z Bratislavy. V pořadu představí to nejlepší z programu k 70. výročí souboru, kdy zakládající členové započali s vytvářením jejich národní identity, spojené se zaznamenáváním minulosti, kultivováním kolektivní paměti, se zachováním a rozvíjením lokálních specifik jednotlivých tradičních projevů všech oblastí Slovenska.

Vysokoškolský umělecký kolektiv Slovenské technické univerzity Bratislava patří mezi špičkové soubory své země. Je považován za ambasadora slovenské tradiční lidové kultury.

Pořad, s nímž se v Kunovicích představí, byl vytvořen k 70. výročí souboru pod vedením ředitelky a umělecké vedoucí souboru Ľubice Meškové, vedoucího lidové hudby Štefana Moloty, primáše Pavola Gumana, vedoucí dívčí pěvecké skupiny Mirky Záhumenské, tanečních pedagogů – Adely Any Loebl, Jaroslava Loebla a manažerky Lenky Šmihulové.

 

Program festivalu ke stažení