UČÍME SE ŘEMESLO, řemeslné dílny a předávání know-how

Sobota 22. června 2024, 13.00 – 17.00 
Areál Jízdy králů Kunovice 

Kreativní a interaktivní taneční školičky, pěvecké a pohybové workshopy se špičkovými lektory a také tvůrčí rukodělné dílny jsou v rámci MDFF Kunovské léto přirozenou součástí.

Malý tradiční jarmark s dílničkami pro děti i dospělé bude v Areálu jízdy králů letos zaměřen na Strážnický modrotisk. Lektorkami bude Gabriela Bartošková a její maminka Iva Bartošková, které nás seznámí s celým výrobním postupem a rovněž budou mít pro nás zajímavý modrotiskový sortiment k zakoupení.

Své tvůrčí dílničky připravila letos i Charita Strážnice, která zahrnuje chráněné a terapeutické dílny, kde dala tato nezisková organizace příležitost desítkám osob žít normálním způsobem zdravého člověka, pracovat a nacházet prostor k vlastní realizaci.

Budeme mít prostor pro drobnou tvorbu ze dřeva, textilu, hlíny a přírodnin s folklorní tematikou a samozřejmě nám nabídnou k zakoupení jejich výrobky. Můžeme tak společně vytvořit malou terapeutickou folklorní dílnu.

 

Program festivalu ke stažení