NAŠE DĚTI, pořad dětských folklorních souborů  

Sobota 22. června 2024, 17.30 – 19.30 
Areál Jízdy králů Kunovice 

Letošní dětský komponovaný pořad s názvem „Naše děti“ bude letos koncipován jako pocta známé osobnosti Fanka Jilíka (4.7.1914 – 31.5.1994) k jeho kulatým životním datům. Ne každé obci se poštěstí, že má vlastního autora, který se ve svém literárním díle věnoval tradicím v obci, tradicím Kunovic.

Fanek Jilík, absolvent Mistrovské školy knihvazačské v Uherském Hradišti, se po letech tovaryšského putování po Čechách i Moravě a po bohémských letech strávených v Praze vrátil po roce 1950 do rodných Kunovic, které se staly celoživotní inspirací jeho literární tvorby. Sbírka básní Z Moravěnky, knihy povídek Děcka a Tajemství lásky, romány Bosá léta, Komu se zelení a Hesla na vratech, zfilmovaný pod názvem O moravské zemi, řada povídek a fejetonů publikovaných v tisku jsou výpovědí o životě dětí i dospělých na Slovácku, o jejich radostech i starostech, o světě, v němž obyčeje propojují člověka s jeho předky a příroda a vše v ní je hodno nejvyšší úcty.

Pořad průvodním slovem doprovodí herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil.

V pořadu se představí tyto dětské soubory se svými muzikami:

DFS Turanček, Stará Turá
DFS Radost, Trenčín
Bartošův dětský soubor, Zlín
DFS Klimentek, Osvětimany
DFS Žarůžek a Košiláček, Hluk
DFS Vavřínek, Malý Vavřínek a Svodnica, Blatnice pod Sv. Antonínkem
DFS Hradišťánek 6, Uh. Hradiště
DFS Dolinečka II, Staré Město
DFS Věneček, Kunovice
DFS Malý Handrláček, Kunovice
DFS Kunovjánek, Kunovice

 

Scénosled pořadu NAŠE DĚTI 

 SLOVO 1 – O Fankovi Jilíkovi ( 4.7.1914-31.5.1994) – Jiří Jilík

 1.Věneček, Kunovice a harmonika Marcela Pávková

– Kolo, kolo mlýnské…

SLOVO 2 

 2. Bartošův dětský soubor, Zlín

– Čáp nebo vrána…

SLOVO 3 

3. Malý Vavřínek, Blatnice pod Sv. Antonínkem, harmonika Tomáš Blahynka

– V lese…

SLOVO 4 

4. Dolinečka II, CM Dolinečka, primáš Tomáš Stuchlík, Staré Město

– Na Sv. Jiří

SLOVO 5

5. Žarůžek a Košiláček, CM ZUŠ HLUK, Hluk

– CM, Na koně…

SLOVO 6

6. Vavřínek, Blatnice pod Sv. Antonínkem

– U Dunaja šaty perú (na potoce)

SLOVO 7

7. Klimentek, Osvětimany a CM Muškát, primáš Jakub Vašek

– Už je ráno (při kosení a hrabání lúky)

SLOVO 8 

8. Malý Handrláček, CM Kunovjané, Kunovice

– Paste sa, ovečky a Straňanské

SLOVO 9

9. Hradišťánek 6 a CM Husličky ZUŠ Uh. Hradiště

– Na strništi a Korytňanské

SLOVO 10

10. Kunovjánek, CM ZUŠ Kunovice

– Červená, modrá zelená

SLOVO 11

11. Turanček, Stará Turá, Slovensko

– Piesně zpod Janvoriny

SLOVO 12 

12. Radosť, Trenčín, Slovensko

– Cigánsky plač, V stodole (ukončení práce na polích a zábava)

SLOVO 13

Pozvání všech na scénu

 

 

 

Program festivalu ke stažení