Mezinárodní dětský folklorní festival
16. 6. - 19. 6. 2022
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Festivalové sportovní zápolení - Kunovské Léto

před 8 roky, 21.6.2014

Výsledky jednotlivých družstev, která se zúčastnila sportovního odpoledne


Sportovní odpoledne ve sportovní hale, pátek 20.6.2014

1. Děcka z Kunovic, Kunovice
2. Kud Oton Župančič, Slovinsko
3. Handrláček, Kunovice

Stloukání másla v přírodním areálu, sobota 21.6.2014

1. Komando z Kunovjanu
2. Falešnica
3. Nejlepší Kuchaři

Běh - "O pohár města Kunovice a EPS", sobota 21.6.2014

Maxi-štafeta 4x360m 
1. místo Rumunsko
2. místo Děcka z Kunovic
3. atleti

Mini-štafeta 3x160m
1. místo Slovinsko
další místa - atleti


Program 2021

Informace pro návštěvníky

Možnosti parkování v Kunovicích:

Pro pokojný průběh festivalového programu

  • Prosíme, dodržujte aktuální platná opatření.
  • Prosíme, buďte ohleduplní a obezřetní k sobě i ke svému okolí.
  • Prosíme, používejte dezinfekci rukou, která bude k dispozici při vstupu do Areálu a rozmístěna po Areálu.
  • Prosíme, dodržujte bezpečné rozestupy. 
  • Prosíme, mějte s sebou roušku, resp. respirátor, a při vyšší koncentraci osob či návštěvě WC si tuto ochranu nasaďte. 
  • Prosíme, dodržujte v hledišti vyznačený distanc; výjimku mají osoby ve společné domácnosti, které mohou sedět pohromadě. V hledišti je zákaz konzumace jídla.

Každý návštěvník bude při vstupu a kdykoliv během pobytu v Areálu poučen o dodržování patřičných opatření.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neomezoval pobyt a zdraví jiných osob, aby nedocházelo k omezení hladkého průběhu programu a poškozování majetku a vybavení Areálu. 

Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v Areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů.

Návštěvník zodpovídá za dodržování platných opatření, vstupem do Areálu potvrzuje splnění podmínek pro vstup na venkovní kulturní akci. 

Po Areálu budou rozmístěny informační cedule a dezinfekce. 

Jménem pořadatele Vám za tuto spolupráci předem děkujeme.