Mezinárodní dětský folklorní festival
16. 6. - 19. 6. 2022
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Přehlídka dětských verbířů 2021

Fotogalerie 2018

Čtvrtek 14. června 2018 - slavnostní průvod v Uherském Hradišti s krátkými prezentacemi účastníků festivalu

Pátek 15. června 2018 - Folklorní dětská olympiáda s mezinárodní účastí

Pátek 15. června 2018 - Slavnostní pořad uměleckého souboru Lúčnica z Bratislavy

Pro média

Fotogalerie 2017

Fotodokumentaci, reportáže z akcí i videa z letošního 24. ročníku "Kunovské léto 2017" najdete na našem FB profilu Festival Kunovské léto 

Fotografie a videa 2016

Dokumenty k 21. ročníku MDFF "Kunovské léto"

Sobotní večer byl věnován profesionálnímu souboru PUĽS z Prešova (SK).

Poddukelský umělecký lidový soubor je profesionálním uměleckým tělesem, které vniklo v roce 1955 v Prešově s cílem pěstovat a jevištně ztvárnit vokálně-instrumentální a taneční bohatství Rusínů.  Jejich umění, se kterým do Kunovic přijeli, potěšilo stovky přítomných diváků.

Soubor ke stažení: není dostupný

Sobota 16. června 2018 - Národní přehlídka interpretů dětského verbuňku 

Fotogalerie 2021

Program 2021

Informace pro návštěvníky

Možnosti parkování v Kunovicích:

Pro pokojný průběh festivalového programu

  • Prosíme, dodržujte aktuální platná opatření.
  • Prosíme, buďte ohleduplní a obezřetní k sobě i ke svému okolí.
  • Prosíme, používejte dezinfekci rukou, která bude k dispozici při vstupu do Areálu a rozmístěna po Areálu.
  • Prosíme, dodržujte bezpečné rozestupy. 
  • Prosíme, mějte s sebou roušku, resp. respirátor, a při vyšší koncentraci osob či návštěvě WC si tuto ochranu nasaďte. 
  • Prosíme, dodržujte v hledišti vyznačený distanc; výjimku mají osoby ve společné domácnosti, které mohou sedět pohromadě. V hledišti je zákaz konzumace jídla.

Každý návštěvník bude při vstupu a kdykoliv během pobytu v Areálu poučen o dodržování patřičných opatření.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neomezoval pobyt a zdraví jiných osob, aby nedocházelo k omezení hladkého průběhu programu a poškozování majetku a vybavení Areálu. 

Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v Areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů.

Návštěvník zodpovídá za dodržování platných opatření, vstupem do Areálu potvrzuje splnění podmínek pro vstup na venkovní kulturní akci. 

Po Areálu budou rozmístěny informační cedule a dezinfekce. 

Jménem pořadatele Vám za tuto spolupráci předem děkujeme.