Mezinárodní dětský folklorní festival
16. 6. - 19. 6. 2022
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město

Souhrnné výsledky 2016

před 6 roky, 19.6.2016

Shrnutí Kunovské léta 2016 v číslech, popis udělených ocenění všech soutěží 23. ročníku.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

Děti v akci - aktivní odpoledne v Kunovicích (17. 6. 2016):

1. SLOVENSKO  - Majerán

2. KUNOVICE - Děcka z Kunovic

3. STARÉ MĚSTO - Dolinečka II.

Národní přehlídka dětských verbířů - Masarykovo nám., Uh. Hradiště (18. 6. 2016):

I. kategorie, do 9 let:

1. Simon Herůfek (9 let, Zaječí)

2. Matěj Ivančic (9 let, Stará Břeclav)

3. Matouš Pospíchal (7 let, Staré Město)


II. kategorie, od 10 do 12 let:

1. Marek Pavlica (12 let, Staré Město)

2. Radovan Siman (12 let, Kunovice)

3. Tadeáš Tomšej (11 let, Moravský Žižkov)

     Matěj Halady (12 let, Stará Břeclav)


III. kategorie, od 13 do 15 let:

1. Petr Polách (15 let, Kunovice)

2. René Zhříval (13 let, Josefov)

3. Vít Vymazal (14 let, Rakvice)


Soutěžní přehlídka choreografií , Kunovice (18. 6. 2016)

VĚNEČEK, KUNOVICE – Na kozičky:

za harmonický rozvoj dětí prostřednictvím hry, s úžasnými prvky souznění dítěte s rodiči

OMLADINKA II, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Švitoření:

za působivé výtvarné ztvárnění námětu

KLIMENTEK, OSVĚTIMANY – Kyjovské Skočné

za prezentaci písní kyjovského Dolňácka

KUNOVJÁNEK, KUNOVICE – Na travěnku jíti

za působivou hudební kompozici a provedení námětu

HRADIŠŤÁNEK II, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Na trávu

za kultivovaný pohybový projev

DĚCKA Z KUNOVIC – Hore, slunéčko, hore

za choreografické zpracování tématu a jeho zvýraznění dívčím zpěvem acapella

QUIGDAO SCHOOL, ČÍNA – Píseň z rýžových polí

za mimořádně vysokou pohybovou kulturu prezentující tradice východočínského regionu

DOLINEČKA II, STARÉ MĚSTO – O fašanku

za pokus přenesení fašankové obchůzky dědinou na scénu formou hry

MALÝ HANDRLÁČEK, KUNOVICE – Ztratila sem fěrtúšek

za citlivý hudební doprovod k párovým tancům

HANDRLÁČEK, KUNOVICE – Metlový tanec

za vtipné ztvárnění pásma a vynikající taneční projev chlapecké složky

MEGDAN, MAKEDONIE – Pásmo Povardarie z regionu Skopje

za vysokou uměleckou úroveň projevu ve všech složkách předvedeného pásma (choreografické, prostorové, hudební, technické i výtvarné)

DOLINEČKA III, STARÉ MĚSTO – Ten kdo dělá to co já

za vedení dětí k místním tradicím

CSICSERGÖK, MAĎARSKO – Szilágyságský tanec krále vína

za neformální autentický projev a provázání tance se zpěvem a muzikou

ZAMOJSZCZYZNA, POLSKO – Staropolský tanec biłgorajského regionu

za přirozené a citlivé taneční, hudební a pěvecké vyjádření pokory a oddaného vztahu ke své zemi a regionu

MAJERÁN, SLOVENSKO – Tá Štrba, tá Štrba…

za navození temperamentní atmosféry regionu pod Tatrami


Mimořádné ocenění Šimonu Ludvíčkovi a Ester Kocábové

za profesionální výkon v provázení pořadem Naše děti, s bezprostředním a přirozeným hereckým projevem

Mimořádné ocenění 11leté Zeng Qingdan

za velmi působivou hru na starobylý hudební nástroj citeru

Laureát  MDFF Kunovské léto 2016:  soubor MEGDAN – Bogdanci, MAKEDONIE


Souhrnné údaje:

počet účinkujících dětí na festivalu  569

počet účinkujících celkem  677

počet verbířů 38

počet řezbářů 5

množství zpracovaného dřeva 5 m3

počet workshopů  22

počet sportovních disciplín 17

vydáno 6 840 jídel

vypita 1 paleta vody

počet programů celkem 27

počet ošetření u lékaře  2 (vyražené zuby, naražené koleno)

počet mezinárodních gulášů - 4 varianty zemí V4 - počet vydaných porcí 400  - všichni 1. místo!!!

počet návštěvníků celkem 5 000


Za 23 let:

celkem 444 dětských souborů a 338 dalších účinkujících

celkem 100 tisíc návštěvníků


Program 2021

Informace pro návštěvníky

Možnosti parkování v Kunovicích:

Pro pokojný průběh festivalového programu

  • Prosíme, dodržujte aktuální platná opatření.
  • Prosíme, buďte ohleduplní a obezřetní k sobě i ke svému okolí.
  • Prosíme, používejte dezinfekci rukou, která bude k dispozici při vstupu do Areálu a rozmístěna po Areálu.
  • Prosíme, dodržujte bezpečné rozestupy. 
  • Prosíme, mějte s sebou roušku, resp. respirátor, a při vyšší koncentraci osob či návštěvě WC si tuto ochranu nasaďte. 
  • Prosíme, dodržujte v hledišti vyznačený distanc; výjimku mají osoby ve společné domácnosti, které mohou sedět pohromadě. V hledišti je zákaz konzumace jídla.

Každý návštěvník bude při vstupu a kdykoliv během pobytu v Areálu poučen o dodržování patřičných opatření.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neomezoval pobyt a zdraví jiných osob, aby nedocházelo k omezení hladkého průběhu programu a poškozování majetku a vybavení Areálu. 

Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v Areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů.

Návštěvník zodpovídá za dodržování platných opatření, vstupem do Areálu potvrzuje splnění podmínek pro vstup na venkovní kulturní akci. 

Po Areálu budou rozmístěny informační cedule a dezinfekce. 

Jménem pořadatele Vám za tuto spolupráci předem děkujeme.