XXXI. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL „KUNOVSKÉ LÉTO“   

PROGRAM 2024

Pátek 21. června 2024

dopoledne | Folklor do škol 
tvůrčí setkání zahraničních účastníků s místními dětmi, povídání o tradicích v dané zemi s taneční školičkou

13.00 – 17.00 | Poznej Zlínský kraj, za pamětihodnostmi regionu 
vzdělávací kulturní program pro zahraniční účastníky festivalu
vstup zdarma 

20.00 – 21.30 | VĚNOVANÉ VÁM a Technik Bratislava, slavnostní pořad k 70. výročí
vysokoškolského uměleckého souboru ~ paleta lidových písní a tanců Slovenska
,
Areál Jízdy králů Kunovice
Vysokoškolský umělecký soubor TECHNIK BRATISLAVA patří mezi nejúspěšnější soubory na Slovensku. Je považován za ambasadora slovenské tradiční kultury.
předprodej vstupenek v informačních centrech Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město
prodej před představením v místě konání od 18.30 hodin
vstupné: 200 Kč, děti do 10 let zdarma

22.00 – 24.00 | Svatojánské ponocování, Areál Jízdy králů Kunovice
setkání přátel folkloru při cimbálové muzice 
vstup zdarma

 

 

Sobota 22. června 2024

09.00 – 16.00 | Tvůrčí dílny pro vedoucí dětských tanečních souborů, Slovácká búda Kunovice
nové přístupy a inspirace se zaměřením na práci s tělem, prostorem, hlasem a zpracování témat v lidovém tanci a písni
Taneční dílna – Hlasová dílna – Pohybová dílna
Lektorky: Hana Sluštíková, Gabriela Vermelho, Marika Indrová
účastnický poplatek 400 Kč, v ceně je oběd a účast na všech třech dílnách
 

10.00 – 11.30 | Sportovní zápolení dětských folklorních souborů, fotbalové hřiště Kunovice
tradiční součástí festivalu rozvíjející pohybové a intelektuální dovednosti dětí a mládeže
veřejnosti přístupné, vstup zdarma

12.00 | Gulášfest 2024 ~ soutěž o nejlepší týmový poctivý guláš, Areál Jízdy králů Kunovice
tradiční utkání v kulinářském řemesle sedmi týmů s mezinárodní účastí, mládí následuje zkušené matadory
porce vámi vybraného guláše si zakoupíte u příslušných stánků
vstupné dobrovolné 


12.00 – 17.00 | Učíme se řemeslo
, Areál Jízdy králů Kunovic
malý tradiční jarmark s dílničkami pro děti i dospělé, letos zaměřen na Strážnický modrotisk 
Lektorky: Gabriela Bartošková a její maminka Iva Bartošková 

Své tvůrčí dílničky připravila letos i Charita Strážnice, která zahrnuje chráněné a terapeutické dílny.
doporučujeme dětem s sebou kapesné
vstupné dobrovolné

13.30 – 14.30 | Slavnostní přijetí hostů představiteli města, Stará škola Kunovice (vstupní hala)
tradiční setkání vedení města Kunovice s vzácnými hosty festivalu a zástupci dětských folklorních souborů se svými vedoucími, spojené se zápisem do pamětní knihy města a předáváním drobných darů
veřejnosti přístupné
vstup zdarma

15.00 | Slavnostní zahájení 30. ročníku Kunovského léta, Areál Jízdy králů Kunovice
slavnostní vztyčení české vlajky nad Areálem Jízdy králů za doprovodu národní hymny
vstupné dobrovolné

15.00 – 17.00 | Národní přehlídka mladých interpretů dětského verbuňku, Areál Jízdy králů Kunovice
soutěžní přehlídka nejlepších dětských verbířů 2024 v interpretaci tradičního slováckého sólového tance „verbuňk“ zapsaného na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO, přispívající k mnohostrannému uplatnění verbuňku a jeho kvality interpretace v soudobém přirozeném prostředí života komunit i v prostředí dětských folklorních kolektivů
Účast malých a mladých verbířů, vítězů regionálních kol subregionů Slovácka.

Součástí pořadu je také Pozvánka do Mexika, přivítáme mládežnický soubor Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL – Nuevo León, Mexiko

vstupné dobrovolné


17.30 – 19.30 | Naše děti ~ festivalová přehlídka choreografií dětských souborů 31. ročníku
,
Areál Jízdy králů Kunovice
tradiční přehlídka reprezentující kvalitní současnou podobu dětského folkloru a projevů v podání dnešní generace dětí a mládeže navštěvujících dětské folklorní soubory, přehlídka nabízí diváků i samotným aktivním mladým tvůrcům zavnímat jinakost a různorodost projevů ostatních dětí a kolektivů po stránce slovesné, hudební, taneční, výtvarné i dramatické
Účinkují dětské folklorní soubory: DFS Turanček – Stará Turá, DFS Radost – Trenčín, Bartošův dětský soubor – Zlín, DFS Klimentek – Osvětimany, DFS Žarůžek a Košiláček – Hluk, DFS Vavřínek, Malý Vavřínek  a Svodnica – Blatnice pod Sv. Antonínkem, DFS Dolinečka II Staré Město, DFS Hradišťánek 6 –  Uherské Hradiště, DFS Věneček – Kunovice, DFS Kunovjánek – Kunovice
za doprovodu svých cimbálových muzik

Pořad průvodním slovem doprovodí herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. 
vstupné dobrovolné


20.00 | Slavnostní zahájení večerního galaprogramu
, Areál JK Kunovice

20.00 | Fenomén CHASA, pořad hodových chas z našeho kraje, Areál JK Kunovice

uherskohradišťsko oplývá mimořádným folklorním kulturním dědictvím, poprvé v historii se jeden z večerních pořadů zaměřuje na práci mladé generace v rámci hodové tradice
Účinkující hodové chasy: Babice, Hluk, Kunovice, Mařatice, Ořechov, Staré Město a s nimi Dechová hudba Topolanka, Dechová hudba Nedakoňanka, Staroměstská kapela, Po-hodová cimbálová muzika, CM VITAJ a CM H*L*U*K a další
V pořadu o hodové tradici budou zvoleni také letošní stárci města Kunovice.
Autor a režie: Romana Habartová
vstupné dobrovolné

 

22.00 – 24.00 | Svatojánské ponocování při muzice, Areál JK Kunovice

 

Neděle 23. června 2024

07.30 | Mše svatá za festivalové děti, kostel sv. Petra a Pavla Kunovice
mše svatá proběhne jako každonedělní sváteční mše (bez velkého koncertu)

10.00 | Kunovské léto letí mezi vás, lázeňská kolonáda Luhačovice
tradiční návštěva luhačovických lázní účastníků festivalu s vystoupením pro lázeňské hosty
Účinkují dětské folklorní soubory: DFS Turanček – Stará Turá, DFS Radost – Trenčín, SPT Handrlák – Kunovice, DFS Kunovjánek – Kunovice, DFS Malý Handrláček – Kunovice 
vstup zdarma

 V Luhačovicích letošní ročník festivalu symbolicky zakončíme. 

Změna programu vyhrazena. 
Za nepříznivého počasí bude program přesunut do sportovní haly v Kunovicích.