XXX. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL „KUNOVSKÉ LÉTO“ 

PROGRAM 2023

Středa 14. června 2023

odpoledne | Příjezd účastníků festivalu a seznamovací večer

Čtvrtek 15. června 2023

dopoledne | Folklor do škol 
tvůrčí setkání zahraničních účastníků s místními dětmi, povídání o tradicích v dané zemi s taneční školičkou

Pátek 16. června 2023

10.00 | Roztančené náměstí s festivalovými dětmi, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště
profilová vystoupení zahraničních dětských folklorních souborů 
Účinkují dětské folklorní soubory: Zlatna Trakia z bulharského Haskovo, Mladost z chorvatského Samoboru
vstup zdarma 

15.00 | Sportovní zápolení dětských folklorních souborů, fotbalové hřiště Kunovice
tradiční součástí festivalu rozvíjející pohybové a intelektuální dovednosti dětí a mládeže
veřejnosti přístupné, vstup zdarma

20.00 | SĽUK ~ mozaika lidových písní a tanců Slovenska, Areál Jízdy králů Kunovice
Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionální umělecké těleso na Slovensku a navazuje na lidové tradice, umělecky je zpracovává, rozvíjí do stylizovaného uměleckého projevu, který prezentuje v programových představení
předprodej vstupenek v informačních centrech Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město
prodej před představením v místě konání od 18.00 hodin
vstupné: 300 Kč, děti do 10 let zdarma

22.00 | Svatojánské ponocování, Areál Jízdy králů Kunovice
setkání přátel folkloru při cimbálové muzice Vinár
vstup zdarma

 

Sobota 17. června 2023

10.00 | Roztančené náměstí s festivalovými dětmi, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště
profilová vystoupení zahraničních dětských folklorních souborů 
Účinkují dětské folklorní soubory: Zlatna Trakia z bulharského Haskovo, Kornička ze slovenského Trenčína
vstup zdarma 


12.00 | Gulášfest 2023 ~ soutěž o nejlepší týmový poctivý guláš
, Areál Jízdy králů Kunovice
tradiční utkání v kulinářském řemesle sedmi týmů s mezinárodní účastí, mládí následuje zkušené matadory
porce vámi vybraného guláše si zakoupíte u příslušných stánků
vstupné dobrovolné 


12.00 |
Něco za škraňu ~ mini gastrofestival chutí, Areál Jízdy králů Kunovic
dobré jídlo a dobré pití podporuje živobytí aneb gastronomické zastávky od Kunovic po Evropu a ještě dál
slovácké béleše, osúchy (chlebové placičky na slano), šmolkovica z Kopanic (pálenka pro otrlé dospělé), domácí pražená káva Kusto na zahřátí i osvěžení, francouzské
palačinky, hamburgery, hod dogy, thajská rolovaná zmrzlina
ceny pokrmů budou uvedeny u jednotlivých prodejců
vstupné dobrovolné

 

12.00 | Ten dělá to a ten zas tohle ~ tvůrčí dědinka s aktivitami a dílničkami pro děti, Areál JK Kunovice
tradiční program pro rodiny s dětmi rozvíjející dětské umělecké vlohy a tvůrčí řemeslné dovednosti, je zaměřen na podporu zručnosti dětí a nabízí kontakt s tradičními zapomenutými řemesly s možností si je osobně vyzkoušet
výroba placiček jako upomínkového předmětu, výroba s vůní dřeva a dekorování dřevěných předmětů, hrátky s látkou aneb umělecké zdobení, šperkařská dílnička a výroba drobných šperků, malování hotových sádrových plastik různých motivů, tvorba záložek z malířského plátna s lidovými motivy malované technikou akvarel, dílnička se švadlenkou a její folklorní dílna, mini šití krojů, dílnička s košíkářem a jeho prací s přírodními pletivy, dílnička s uměleckým kovářem a jeho cinkavým kováním
doporučujeme dětem s sebou kapesné, některé dílničky budou vybírat poplatek za materiál 
vstupné dobrovolné

 

13.30 | Slavnostní přijetí hostů představiteli města, Stará škola Kunovice (vstupní hala)
tradiční setkání vedení města Kunovice s vzácnými hosty festivalu a zástupci dětských folklorních souborů se svými vedoucími, spojené se zápisem do pamětní knihy města a předáváním drobných darů
veřejnosti přístupné
vstup zdarma

15.00 | Slavnostní zahájení 30. ročníku Kunovského léta, Areál Jízdy králů Kunovice
slavnostní vztyčení české vlajky nad Areálem Jízdy králů za doprovodu národní hymny
vstupné dobrovolné

15.00 | Národní přehlídka mladých interpretů dětského verbuňku, Areál Jízdy králů Kunovice
soutěžní přehlídka dětských verbířů v interpretaci tradičního mužského sólového tance „verbuňk“ zapsaného na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO, přispívající k mnohostrannému uplatnění verbuňku a jeho kvality interpretace v soudobém přirozeném prostředí života komunit i v prostředí dětských folklorních kolektivů
Účast malých a mladých verbířů, vítězů regionálních kol ze šesti subregionů Slovácka.
vstupné dobrovolné


17.30 | Ke kořenům ~ festivalová přehlídka choreografií dětských souborů 30. ročníku
, Areál JK Kunovice
tradiční přehlídka reprezentující kvalitní současnou podobu dětského folkloru a projevů v podání dnešní generace dětí a mládeže navštěvujících dětské folklorní soubory u nás i v zahraničí, přehlídka nabízí diváků i samotným aktivním mladým tvůrcům zavnímat jinakost a různorodost projevů ostatních dětí a kolektivů po stránce slovesné, hudební, taneční, výtvarné i dramatické
Účinkují dětské folklorní soubory: Zlatna Trakia z bulharského Haskovo, Mladost z chorvatského Samoboru, Kornička ze slovenského Trenčína, Lúčánek z Louky, Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Kyjovánek z Kyjova, Dolinečka III. při ZŠ Staré Město, Hradišťánek z Uherského Hradiště, Věneček z Kunovic, Kunovjánek z Kunovic, Malý Handrláček z Kunovic
za doprovodu svých cimbálových muzik  
vstupné dobrovolné


20.00 | Slavnostní zahájení večerního galaprogramu
, Areál JK Kunovice

20.30 | Tři velikáni Uherskohradišťského souměstí: Kunovjan – Hradišťan – Dolina, Areál JK Kunovice

uherskohradišťsko oplývá mimořádným folklorním kulturním dědictvím, múzická oblast plodící tvůrce všech žánrů, strůjce místního života, a jedinečná tvorba s originálními přístupy choreografů, tanečních, hudebních a pěveckých seskupení, v tradovaných a osobitě uchopených podobách
Účinkující tělesa: Taneční soubor Hradišťan z Uherského Hradiště (um. ved. Ladislava Košíková), JP kapela z Uherského Hradiště (um. ved. Jiří Pospíchal), RabiGabi a.G z Uherského Hradiště (um. ved. Ivo Kunc), Folklorní soubor Kunovjan z Uherské Hradiště (um. ved. Radka Hlawiczka), Cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradiště (um. ved. Jaroslav Schottl, prim. Jaroslav Zatloukal), Soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města (um. ved. Jitka Feldvabelová), Cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města (um. ved. Ondřej Bazala), Mužský sbor Staroměští mládenci ze Starého Města (um. ved. Ivo Mikuš)
Autor a režie: Romana Habartová
předprodej vstupenek v informačních centrech Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město
prodej před představením v místě konání od 18.00 hodin
vstupné: 200 Kč, děti do 10 let zdarma


22.15 | Slavnostní festivalový ohňostroj, Areál JK Kunovice

22.30 | Písničky na přání, Areál JK Kunovice

Neděle 18. června 2023

07.30 | Mše svatá za festivalové děti, kostel sv. Petra a Pavla Kunovice

10.00 | Kunovské léto letí mezi vás, lázeňská kolonáda Luhačovice
tradiční návštěva luhačovických lázní zahraničních hostů festivalu s vystoupením pro lázeňské hosty
Účinkují dětské folklorní soubory: Zlatna Trakia z bulharského Haskovo, Mladost z chorvatského Samoboru, Kornička ze slovenského Trenčína
vstup zdarma

13.00 | Ten dělá to a ten zas tohle ~ tvůrčí dědinka s aktivitami a dílničkami pro děti, Areál JK Kunovice
tradiční program pro rodiny s dětmi rozvíjející dětské umělecké vlohy a tvůrčí řemeslné dovednosti, je zaměřen na podporu zručnosti dětí a nabízí kontakt s tradičními zapomenutými řemesly s možností si je osobně vyzkoušet
výroba placiček jako upomínkového předmětu, výroba s vůní dřeva a dekorování dřevěných předmětů, hrátky s látkou a její umělecké zdobení, malování hotových sádrových plastik různých motivů, dílnička se švadlenkou a její folklorní dílna, mini šití krojů // horolezecká stěna pro odvážné 
doporučujeme dětem s sebou kapesné, některé dílničky budou vybírat poplatek za materiál 
vstupné dobrovolné

13.30 | Slavnostní průvod městem s vystoupením před radnicí, město Kunovice
po covidovém období obnovená tradiční součást festivalu s účastí hostů a dětských folklorních souborů 30. ročníku

15.00 | Kde jsme doma ~ závěrečný galaprogram 2023, AJK Kunovice
program dětských folklorních souborů s choreografie typickými pro daný region a hostů 30. ročníku s vyhlášením a předáním ocenění, rozloučením 
Účinkují dětské folklorní soubory: Zlatna Trakia z bulharského Haskovo, Mladost z chorvatského Samoboru, Kornička ze slovenského Trenčína, Trnavček ze slovenské Trnavy, Veleťánek z Veletin, Popovjánek z Popovic, Žarúžek z Hluku, Dolinečka III. při ZŠ Staré Město, Hradišťánek z Uherského Hradiště, Věneček z Kunovic, Kunovjánek z Kunovic, Malý Handrláček z Kunovic, Děcka z Kunovic z Kunovic, Handrlák z Kunovic
za doprovodu svých cimbálových muzik 
vstupné dobrovolné

Změna programu vyhrazena. 
Za nepříznivého počasí bude program přesunut do sportovní haly v Kunovicích.