Ke kořenům – to je název letošní festivalové přehlídky choreografií dětských souborů. Ta se uskuteční v sobotu 17. června od 17. 30 v Areálu Jízdy králů.

Děti a dětské kolektivy vyprávějí svými choreografiemi o svém obyčejném i neobyčejném životě, svých předcích, o životě minulém i současném. Naši předkové prožívali spoustu pěkných chvil, které předávají dětem. Děti poté předávají tyto vzpomínky dalším dětem, prostřednictvím nejuniverzálnější řeči lidstva, tance, zpěvu a muziky. Z generace na generaci – vhled zpět ke kořenům života.

V programu se představí: Dolinečka III. při ZŠ Staré Město, Handrlák z Kunovic, Hradišťánek II. z Uherského Hradiště, Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Kornička ze slovenského Trenčína, Kyjovánek z Kyjova, Lúčánek z Louky, Malý Handrláček z Kunovic, Mladost z chorvatského Samoboru, Věneček z Kunovic a Zlana Trakia z bulharského Haskovo za doprovodu svých muzik.